I: Đối với nhân viên kinh doanh

1. Thử việc/học việc

 • Đối với NV có kinh nghiệm: lương 5.250.000 vnđ /tháng (85% mức lương chính thức)
 • Đối với NV chưa có kinh nghiệm: tháng đầu mức lương là 4.5tr/tháng, từ tháng thứ 2 mức lương: 5.250.000
 • Teambuiding
 • Thưởng cuối năm/lương tháng 13: cao nhất 8 tháng lương
 • Thưởng năng suất bán hàng: 30% (lợi nhuận gộp của Công ty)
 • Thưởng NVKD bán tốt nhất tháng /quý/năm (500k-> 3tr)
Ví dụ:
 • Sản phẩm: 1 tỷ đồng: hoa hồng của NVKD => lợi nhuận gộp: 8% x1 tỷ = 80tr/sp=> NVKD được hưởng trước thuế TNDN: 30% x80tr =  24tr => HH NVKD được nhận = 21.8tr
 • Trong thời gian thử việc/học việc=> phát sinh giao dịch=>  ký hợp đồng chính thức => đăng ký mua BHXH

2. Nhân viên chính thức

 • Ký HĐLĐ chính thức: 6tr/tháng
 • HH sản phẩm: 32%
 • Sinh nhật: 300k
 • Teambuiding
 • Nâng cấp lên TPKD nếu có năng lực
 • Nếu 6 tháng bán top đầu => Chuyên viên Kinh Doanh=> mức lương 8tr + HH bán hàng lên 34%
 • Được mua nhà/đất theo chính sách của Công ty chiết khấu từ 5%-10%

II: Đối với Trưởng phòng kinh doanh:

1. Đối với TPKD thử việc

 • Mức lương thử việc: 6.8tr/tháng (thử việc 2 tháng)
 • Thưởng năng suất bán hàng: 30%
 • Thưởng TPKD: 4% (HH của NVKD)
 • Thưởng cuối năm/lương tháng 13: cao nhất 8 tháng lương
 • Thưởng QLKD bán tốt nhất tháng /quý/năm (2tr-> 3tr)

2. Đối với TPKD chính thức

 • Ký HĐLĐ chính thức: 8tr/tháng
 • HH sản phẩm: 32%
 • Sinh nhật: 300k
 • Teambuiding
 • Nâng cấp lên GĐBH nếu có năng lực
 • Được mua nhà/đất theo chính sách của Công ty chiết khấu từ 1020%